top of page

Polityka Prywatności

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest In Harmony Center Nina Krasny z siedzibą w Podkowie Leśnej (ul. Brwinowska 8 lok 1, 05-807 Podkowa Leśna) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 380407388 i NIP:5342137118.

 

Jakie dane zbieramy i jaki jest powód dla którego je zbieramy

 

Formularze

Na tej stronie www jest tylko jeden formularz przeznaczony do kontaktu – FORMULARZ KONTAKTOWY. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość. Przetwarzamy je jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji
z użytkownikami. Będziemy je przetwarzać jedynie do czasu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, a po tym czasie możemy je przetwarzać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Cookies (Ciasteczka)

Ta strona www korzysta z cookies jedynie w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia jej prawidłowego działania. Może Pani/Pan zmienić ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chce Pani/Pan, aby ta strona wykorzystywała cookies, które zostają po wizycie na stronie. Wyłączenie cookies może jednak spowodować trudności w prawidłowym wyświetlaniu strony.

 

Czas przechowywania danych

Dane przekazane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na wiadomość, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Komu możemy przekazać dane

Korzystamy z usług zewnętrznych niezbędnych do utrzymywania strony, czyli hostingu oraz serwisowania strony.

 

Ochrona Danych

Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. Proszę pamiętać, że w stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.

 

Dane kontaktowe

In Harmony Center Nina Krasny

ul. Brwinowska 8 lok. 1

05-807 Podkowa Leśna

e-mail:nina.krasny@inharmony-center.pl

bottom of page